menu

Bevrijdingspop Haarlem

Bevrijdingspop wordt sinds 1980 elk jaar in Haarlem gehouden ter gelegenheid van Bevrijdingsdag en het is daarmee de oudste van de bevrijdingsfestivals.

Stichting Bevrijdingspop werkt met een grote groep vrijwilligers die er samen voor zorgen dat vrijheid met muziek en andere culturele disciplines op een speelse manier onder de aandacht wordt gebracht. Elk jaar wordt met een actueel thema extra invulling gegeven aan de vrijheidsgedachte. Dit gebeurt in samenwerking met de andere bevrijdingsfestivals en het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Het festival trekt al jaren zo’n 150.000 bezoekers naar de Haarlemmerhout. Het is het grootste bevrijdingsfestival van Nederland. Een terugkerende traditie is het ontsteken van het bevrijdingsvuur. Dit vuur wordt in de nacht van 4 op 5 mei vervoerd vanuit Wageningen om rond vijf uur ’s middags op het Haarlemse festival te worden ontstoken.

La was verantwoordelijk voor de fondsenwerving, productie en coördinatie van het Haarlemse Bevrijdingspop in 1997, 1998 en 1999.

bevrijdingspop.nl