menu

Fill the Gap!

Op 27 november 2003 organiseerden verschillende ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties de eerste editie van Fill the Gap! in de RAI in Amsterdam. La organiseerde deze dag en deed de promotie.

Hivos, IICD en OneWorld organiseerden in 2003 aan de vooravond van de Wereldtop voor de Informatiemaatschappij (WSIS) in Genève een conferentie voor een breed publiek. Fill the Gap! had als thema ‘building inclusive information societies’. De dag stond in het teken van de betekenis van ICT voor de ontwikkeling van samenlevingen. Is het recht op informatie ook echt een mensenrecht? En in hoeverre draagt e-governance daadwerkelijk bij tot democratisering, in het bijzonder voor de armste landen?

La organiseerde deze dag en deed de promotie.

hivos.nl
iicd.nl
oneworld.nl